T: (038) 720 07 30 E: info@voetenbeweging.nl
Coronavirus, zo helpen we je de komende tijd? Klik hier voor meer info

Coronavirus, zo helpen we je de komende tijd? Klik hier voor meer info

Ouderen bewust maken van valrisico’s

Ouderen bewust maken van valrisico’s
6 december 2018 Anke Jansen

Uit een Australisch onderzoek, het zogenaamde iSOLVE-project (Integrated Solutions for Sustainable Fall Prevention), is gebleken dat zorgverleners het lastig vinden om valpreventie te agenderen en in te voeren in de dagelijkse praktijk. Het project bestond onder meer uit workshops voor zorgverleners over manieren om valpreventie te integreren in de werkzaamheden bij mensen ouder dan 65 jaar. Daarnaast zijn er losse workshops georganiseerd met aandacht voor valrisico’s in huis en specifieke oefeningen voor voeten en enkels.

Wetenschappelijke kennis over valpreventie

Naast deze workshops werd in het project iSOLVE ook wetenschappelijke kennis uitgewisseld over valpreventie en werden 15 diepte-interviews gehouden met onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten nadat zij het iSOLVE-project hadden gevolgd. Alle deelnemers gaven aan dat valpreventie belangrijk is, maar dat cliënten vaak de valrisico’s en de gevaarlijke thuissituaties niet zien. Ook de samenwerking met andere professionals om de cliënt heen wordt als lastig ervaren, want wie doet nu wat? De onderzoekers hebben op basis van de uitkomsten drie aanbevelingen gedaan: 

  1. Besef dat vallen een veelvoorkomend probleem is.
  2. Vraag iedere cliënt naar zijn of haar valgeschiedenis.
  3. Breng in kaart wat de valrisico’s zijn van de cliënt. 

Valpreventie in onze praktijk

Bij het Expertisecentrum Voet & Beweging staat preventie en bewustwording rondom bewegen en voeten centraal in nagenoeg alle spreekuren. Adviseurs behandelen, adviseren, trainen en geven tips, onder meer over het beperken van valrisico’s. Er is een preventiekaart ontwikkeld voor meer spierkracht en balans tot op hoge leeftijd. De kaart is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Verder is er jaarlijks tijdens de Valpreventieweek een gratis inloopspreekuur voor ouderen die graag inzicht willen krijgen in de risico’s en de mogelijkheden om vallen te voorkomen.

Wil je meer lezen over wat wij doen aan preventieve zorg voor ouderen? Lees dan deze artikelen: ‘Jan Haagen over omdenken in de ouderenzorg’ en ‘Waarom gaan we pas voor onszelf zorgen als het te laat is‘ en ‘Bewegen en de kunst van het ouder worden’.